Totland Fiskehelse, v/- Veterinær Carl Aage Wangel
Lukk meny

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

Håndtering av medisiner

En forutsetning for å rekvirere diverse medisiner til oppdrettsnæringen, er at de behandles og oppbevares forsvarlig. De personer som håndterer medisinen må beskytte seg på behørig vis. Det betyr at de i de fleste tilfeller bør benytte verneutstyr så som bekledning som er vanntett, ansiktsmaske og hansker. Før man spiser og eller ryker, må utstyret være rengjort og man må ha skiftet til normalt tøy.
Ved bruk av syrer og/eller baser er det spesielt viktig å beskytte øynene. Ved håndtering av pulver og medisinfôr bør man spesielt beskytte luftveiene. Likeledes bør man tenke på luftveiene når det benyttes væsker som frigir gasser/dampe/aerosoler. Mange stoffer kan opptas gjennom huden og/eller framkalle allergier ved hudkontakt. Allergier oppstår vanligvis når man har vært i kontakt med et stoff regelmessig.

Får man på seg uønskede stoffer, bør man skylle med rikelige mengder vann.

Les pakningsvedlegg!

HMS Salmosan

Salmlosan er meget giftig, også for mennesker. Det absorberes let gjennom huden og slimhinner og for den som håndterer pulver og oppløsninger er det derfor viktig å bruke verneutstyr (friskluftmaske, hansker, vernebriller).

Ved forgiftninger benyttes atropinsulfat som motgift.

HMS Alpha Max og Betamax

Alpha Max og Betamax er ikke like farlig for mennesker som Salmosan, men kan irritere øyne, hud og slimhinner. Bruk derfor verneutstyr ved håndtering av stoffene.

HMS Hydrogen peroksyd (H2O2)

Hydrogen peroksyd er en syre med pH på 1 til 3 og er ganske etsende i konsentrert tilstand. Det er derfor svært viktig å bruke verneutstyr.

Da det frigis oksygen ved nedbryting, øker risikoen for antennelse av brannbart materiale.

Miljø

Når det brukes medisinfôr bør man sikre seg at vannstrømmene ikke fører fôr-rester inn mot strandsonen. Dette er spesielt aktuelt når det brukes legemidler som Releeze og Ektobann som kan ha en negativ effekt på skaldyr.