Totland Fiskehelse, v/- Veterinær Carl Aage Wangel
Lukk meny

Mest aktuelle antibiotika til bruk ved bakterielle infeksjoner hos laksefisk.

Florfenikol

Florfenikol er et bredspektret antibiotikum og har effekt mot de fleste aktuelle sykdommer forårsaket av bakterier. Doseringen er normalt 10 mg florfenikol pr kg fisk pr dag i 10 påfølgende dager.
Det benyttes vanligvis medisinpellet med 2 g florfenikol pr kg fôr. Dette svare til en utfôringsgrad på 0,5 % for ovennevnte dosering.

10/2000=0,005 kg fôr pr kg fisk,( tilsvarer 0,005*100=0,5 % daglig utfôring av biomassen)

Tilbakeholdelse: 150 døgngrader.
MRL (florfenikol): 1000 µg pr kg fisk.

Les mer

Oksolinsyre

Oksolinsyre er et bredspektret antibiotikum og har effekt mot de fleste aktuelle sykdommer forårsaket av bakterier. Det er stor variasjon fra fisk til fisk hvor mye som absorberes fra tarmen og derved stor variasjon på den terapeutiske effekt fra fisk til fisk. Doseringen er normalt 25 mg oksolinsyre pr kg fisk pr dag i 6 dager med utfôring annen hver dag.
Det benyttes vanligvis medisinpellet med 5 g oksolinsyre pr kg fôr. Dette svare til en utfôringsgrad på 0,5 % for ovennevnte dosering.

25/5000=0,005 kg fôr pr kg fisk,( tilsvarer 0,005*100=0,5 % daglig utfôring av biomassen)

Tilbakeholdelse: Ved vanntemperaturer over 12 ºC er tilbakeholdelsestiden 40 dager og ved vanntemperaturer under 8 ºC må tilbakeholdelsestiden overstige 60 dager.
Mellom disse to grensene (8 ºC til 12 ºC) er tilbakeholdelsestiden 60-((temperaturen-8)*5) dager.MRL (oksolinsyre): 100 µg pr kg fisk.

Les mer