Totland Fiskehelse, v/- Veterinær Carl Aage Wangel
Lukk meny

Aktuelle midler mot bendelmark (Eubothrium sp)

Praziquantel

Praziquantel administreres i en dose på 10 til 15 mg pr kg fisk. Vanligvis fordeles dosen over 2 til 3 dager (5 mg pr kg fisk pr dag). Det er mest alminnelig å fôre 5 mg pr kg fisk pr dag i 2 dager.
Medisinfôret leveres normalt med en styrke på 1 g praziquantel pr kg fôr. Dette tilsvarer en utfôring på 0,5 % av biomassen daglig.

5/1000=0,005 kg fôr pr kg fisk,( tilsvarer 0,005*100=0,5 % daglig utfôring av biomassen)

Tilbakeholdelse: 500 døgngrader.
MRL Ikke nødvendig.

Fenbendazol

Fenbendazol administreres i en dose på 10 mg pr kg fisk. Vanligvis fordeles dosen over 2 dager (5 mg pr kg fisk pr dag).
Vi har sett tilfeller hvor fisk har fått svært irritert tarm i forbindelse med fenbendazol behandling. Om andre faktorer var involvert, ble ikke undersøkt. Fenbendazol brukes en del på husdyr, hvor dette ikke oppleves som et problem.
Medisinfôret leveres normalt med en styrke på 1 g fenbendazol pr kg fôr. Dette tilsvarer en utfôring på 0,5 % av biomassen daglig.

5/1000=0,005 kg fôr pr kg fisk,( tilsvarer 0,005*100=0,5 % daglig utfôring av biomassen)

Tilbakeholdelse: 500 døgngrader.
MRL Ikke nødvendig.