Totland Fiskehelse, v/- Veterinær Carl Aage Wangel
Lukk meny

Sykdomsframkallende bakterier som er mest aktuelle på laksefisk i Norhordland.

Flavobacterium psychrophilum

Flavobacterium psychrophilum er først og fremst et problem på regnbueørret. Når vi får smitten i sjøen kommer den vanligvis med smolten fra settefiskanlegget.
I sjøen klarer bakterien seg sikkert best i områder med brakvannslag. Det smittes fra fisk til fisk og under gunstige forhold ser det ut til at bakterien kan etablere seg i brakkvannsmiljøet.Regnbueørret i sjøvann/brakkvann infisert med Flavobacterium psychrophilum. Typiske byller.
©Carl Aage Wangel


Les mer

Bakteriell nyresjuke (BKD)

BKD, forårsaket av bakterien Renibacterium salmoninarum, er vanligvis et leilighetsfunn hos enkeltindivider. Det går år og dag mellom kliniske utbrudd.

Les mer

Furunkulose

Furunkulose, forårsaket av bakterien Aeromonas salmonicida, er nå om dager stort sett kun et problem på dårlig vaksinert fisk.

Les mer

Vibriose

Vibriose, forårsaket av bakterien Vibrio anguillarum, forekommer sporadisk på regnbueørret i Osterfjorden.
Det er sjelden det utvikler seg til noe stort problem, men av og til må fisken gjennom en antibiotikakur.

Vintersår

Vintersår koples vanligvis sammen med bakterien Moritella Viscosa men andre bakterier kan også være involvert. Hvis fisken får skader ved lave temperaturer, vil disse hele opp ganske langsomt. Dette åpner for infeksjoner og utvikling av sår. Blir såret for stort er fisken ikke i stand til at holde en korrekt saltbalanse i kroppen og dette vil ofte føre til fiskens død.
Overlever fisken vinteren, heler sårene vanligvis.