Totland Fiskehelse, v/- Veterinær Carl Aage Wangel
Lukk meny

Sykdomsframkallende virus som er mest aktuelle på laksefisk i Norhordland.

Pankreassykdom (PD)

Pankreassykdom (eller Pancreas Disease) har eksistert i området i mange år. Den er ganske tapsbringende og har utviklet seg til et større problem enn IPN. Sykdommen forårsakes av PD-virus, også benevnt Salmonid alphavirus (SAV), og smitter mellom fiskene på sjøanlegg og fra anlegg til anlegg.
Ved at analyserer blodet for spesifikke enzymer kan man stille en sannsynlighets diagnose på dagen. Endelig diagnose stiles av Veterinærinstituttet.

Les mer

Infeksiøs pankreasnekrose (IPN)

Infeksiøs pankreasnekrose (IPN) har en stor utbredelse og i motsetning til PD er sykdommen også alminnelig forekommende på settefiskanlegg. Sykdommen forårsakes av IPN-virus (IPNV). Hos svimere med IPN skilles det ut store mengder fordøyelses enzymer. Ved å analyserer blodet kan man derfor stille en sannsynlighets diagnose på dagen. Endelig diagnose stiles av Veterinærinstituttet.

Les mer

Hjertesprekk eller kardiomyopatisyndrom (CMS), piscine myokardittvirus(PMCV)

CMS er et vanlig funn hos stor fisk som nærmer seg slaktestadiet. Dertil skal bemerkes at diagnosen ofte stilles på de forandringer som ses ved obduksjon av dødfisk/svimere og at dette ikke nødvendigvis verifiseres på laboratorium. Dødeligheten er normalt begrenset men kan i enkelte tilfeller øke ganske dramatisk.

Les mer

Hjerte- og skjelettmuskebetennelse (HSMB), Piscine Reovirus (PRV)

HSMB forekommer i hele landet, med har ikke været like stort et problem her i området, som lengere nord på. Sykdommen er forårsaket av Piscine Reovirus (PRV). Virus angriper først og fremst hjerte og skjelett muskulatur og kan spesielt i hjertemuskulaturen, forårsake store skader. Dette vil selvsagt ha innflytelse på fiskens trivsel og derved tilveksten. Dødeligheten varierer.

Les mer