Totland Fiskehelse, v/- Veterinær Carl Aage Wangel
Lukk meny

Kalkuler behandlingsvolumet og doseringen

I lukkede enheter (brønnbåt og tett presenning) er behandlingsvolumen det faktiske innhold av vann i enheten (vannvolumen i brønn eller tett presenning), minus volumen av fisk. Det er viktig at man får rette volumen og derved rette konsentrasjon av legemidlet i behandlingsenheten.
Ved bruk av tett presenning multipliseres overflaten med den faktiske vanndybden. I tillegg anbefaler produsentene en kompensasjonsfaktor for den såkalte ballong effekt (ved for eksempel 20 % volumentillegg multiplisert med 1.2). For rette kompensasjonsfaktor må produsenten kontaktes.

Mange faktorer har innflytelse på resistensutvikling. Når det gjelder utvikling av resistens hos lakselus er det først og fremst hyppigheten av behandlinger, som har hatt betydning. Dette er kommet meget tydelig frem, etter man i en årrekke har hatt en meget restriktiv holdning til antall lus tillatt per fisk, og derved fremtvunget meget hyppige behandlinger. I den forbindelse har over- eller underdosering lite betydning for resistensutvikling.

 • Jeg kjenner merdvolumen
  Jeg kjenner merdens overflateareal
  Firkantet merd med like lange sider
  Rund merd
  • jeg kjenner diameter
   jeg kjenner omkrets


   Total dosering:
   ppm: ml Alpha Max
   ppm: ml Betamax
   ppm: gram Salmosan
   ppm: gram Trident

   Total dosering hydrogenperoksid:
   ppm: kg H2O2 =
   kg 49.5% = liter