Totland Fiskehelse, v/- Veterinær Carl Aage Wangel
Lukk meny

Kalkuler tilvekst for regnbueørret (fra 1 g til 15 kg)

Formel og algoritmer for kalkulering av tilvekst, er utviklet ut fra publiserte veksttabeller. For å oppnå tabelltilvekst må miljøforhold være optimale.
Forenklet kan man si at de første 40 til 50 % av fôret brukes til vedlikehold av eksisterende vekt, avhengig av aktivitets nivå. Resterende brukes på tilvekst. Biologisk fôrfaktor er som bekjent et uttrykk for hvor meget biomassen øker i forhold til fôrrasjon. Om biomassen ikke øker, kan fôrfaktor ikke beregnes. Ved minimal økning av biomassen, blir fôrfaktor enorm. Ved overfôring øker fôrfaktor også over det normale.
Her vises beregning av fôrmengde ved fôrfaktor 1 (FF-1, fôrmengde kalkulert ut fra forventet daglig tilvekst i prosent (SGR)).