Totland Fiskehelse, v/- Veterinær Carl Aage Wangel
Lukk meny

Aktuelle avlusningsmidler som tilsettes i fôret til laksefisk.

Effekten av orale midle til behandling mot lakselus, når resistens ikke foreligger

Ectobann og Releeze har effekt mot lusens fastsittende stadier og bevegelige stadier, til og med preadult. De har således ikke effekt mot kjønnsmodne lus.
Stoffene har stort sett kun effekt i behandlingsperioden.

Slice har effekt mot alle lusens utviklingsstadier.
Effekten er langvarig (opp til 2 måneder etter avsluttet behandling).

Ektobann

Ektobann inneholder det aktive stoffet teflubenzuron (en flubenzuron). Stoffet er en skallskiftehemmer (kitinhemmer) og har således effekt på alle lusens utviklingsstadier som involverer et skallskift.Ektobann har derfor ingen effekt på voksne lus.
Doseringen er vanligvis 10 mg teflubenzuron (Ektobann) pr kg fisk pr dag i 7 sammenhengende dager.
Det anbefales normalt ikke å bruke Ektobann ved sjøtemperaturer under 9 ºC.

Det benyttes vanligvis medisinpellet med 2 g teflubenzuron pr kg fôr. Dette svare til en utfôringsgrad på 0,5 % for ovennevnte dosering. Supplering med vanlig fôr anbefales ikke. Det bør i stede justeres på medisinkonsentrasjonen i fôret i relasjon til utfôringsgraden.

10/2000=0,005 kg fôr pr kg fisk,( tilsvarer 0,005*100=0,5 % daglig utfôring av biomassen)

Etter 2 dagers behandling oppnås terapeutisk effekt.
Stoffet nedbrytes relativt hurtig så det kan ikke forventes en langvarig terapeutisk effekt, etter avsluttet behandling.

Tilbakeholdelse: 96 døgngrader.
MRL(teflubenzuron): 500 µg pr kg fisk.

Les mer

Releeze

Releeze inneholder det aktive stoffet diflubenzuron (en flubenzuron). Stoffet er en skallskiftehemmer (kitinhemmer) og har således effekt på alle lusens utviklingsstadier som involverer et skallskift. Releeze har derfor ingen effekt på voksne lus.
Doseringen er vanligvis 6 mg diflubenzuron (Releeze) pr kg fisk pr dag i 14 sammenhengende dager.
Det anbefales normalt ikke å bruke Releeze ved sjøtemperaturer under 9 ºC. Ewos mener dog at Releeze har effekt ned til 6 ºC.

Det benyttes vanligvis medisinpellet med 0,6 g diflubenzuron pr kg fôr. Dette svare til en utfôringsgrad på 1 % for ovennevnte dosering. Supplering med vanlig fôr anbefales ikke. Det bør i stede justeres på medisinkonsentrasjonen i fôret i relasjon til utfôringsgraden.

6/600=0,01 kg fôr pr kg fisk,( tilsvarer 0,01*100=1 % daglig utfôring av biomassen)

Etter 2 dagers behandling oppnås terapeutisk effekt.
Stoffet nedbrytes relativt hurtig så det kan ikke forventes en langvarig terapeutisk effekt, etter avsluttet behandling.

Tilbakeholdelse: 105 døgngrader.
MRL(diflubenzuron): 1000 µg pr kg fisk.

Les mer

Slice

Slice inneholder det aktive stoffet emamectin. Det har effekt mot alle lakselusens utviklingsstadier (og mot skottelus). Denne effekten kan vare i opp til 60 dager. Doseringen er 0,05 mg emamectin pr kg fisk pr dag i 7 dager. Det gir en samlet dosering på 0,35 mg pr kg fisk og er en forutsetning for at stoffet har effekt. Dessverre oppbygges det hurtig resistens mot emamectin. Resistensutviklingen kan sannsynligvis bremses opp ved å doble dose og supplere med badbehandling så snart de første kjønnsmodne lus utvikler seg (og før egg frigis). I tillegg bør det være perioder (år) hvor anlegg i en gitt region ikke bruker stoffet i det hele tatt.

Det benyttes vanligvis medisinpellet med 10 mg emamectin pr kg fôr. Dette svare til en utfôringsgrad på 0,5 % for ovennevnte dosering. Supplering med vanlig fôr anbefales ikke. Det bør i stede justeres på medisinkonsentrasjonen i fôret i relasjon til utfôringsgraden.

0,05/10=0,005 kg fôr pr kg fisk,( tilsvarer 0,005*100=0,5 % daglig utfôring av biomassen)

Tilbakeholdelse: 175 døgngrader.
MRL(emamectin): 100 µg pr kg fisk.

Les mer